מבני מפות

מבנה מפה הוא כלי ראשוני, בסיסי ויעיל ביותר לזיהוי מרכיבי מפתח באישיות האדם, למעשה כבר במבט הראשוני ביותר נוכל לזהות את המבנה ובכך נגיע למידע חשוב ביותר בנוגע לאדם – בעל המפה, הנה כמה דוגמאות למבני מפות.

סל
מבנה בו כל גרמי שמים בצד אחד של המפה ומצד שני גרם שמימי בודד, מחצית המפה מרוכזת למול גרם שמימי אחד המצביע על הדחף של בעל המפה. מבנה זה מצביע על גרם שמימי הבודד כבעל משמעות גדולה ביותר במפה, משמע בחיי האדם. ואם נתרגם את אותו גרם שמימי לתת אישיות פנימית נוכל “לעלות” על איזה תת אישיות מנהלת את ההצגה של החיים ומכאן לא רק שנוכל להגיע לנגישות מהירה לאדם אלא נוכל לזהות מה הרצונות הראשונים ביותר שלו, מה הדחפים, הפחדים, הצרכים, הגישה, התפיסה, האמונה והדרך בה מתנהל עם וממול העולם. דרך הבנת מבנה הסל נגלה ונזהה את המפתח הראשוני לעבודה עם החוזה החזק ביותר של האדם.

לדוגמה: מארס מחזיק סל, זאת אומרת שלאדם יש חוזה מיוחד עם דמות הלוחם, הוא נולד כצייד, נע בעולם של בין טורף לנטרף, מצויד בחושים מדהימים, שהכרחיים לקיומו, הוא לומד להבין את הגבולות של מי הוא למול העולם, הוא נולד כועס, או פוחד, הוא יודע שהוא צריך לשרוד עם מעט מאוד כלים . המפגשים, החוויות והאינטראקציות שהצייד יוצר בחייו מובילים אותו ללמוד מה הם הכלים שלו, ותוך גילוים הוא מתקרב לפאזה הגבוהה יותר של הצייד, הלו היא דמות הלוחם. הצייד חי בעולם של הלא נודע ומופעל מלא מודע, הוא לומד להבין את משמעות המיקוד, רצון, פריצה, פעולה כדי לצור טריטוריה, כדי לבנות אגו, כדי לשרוד את העולם ותוך כדי שהוא חווה את הניסיון שקודד בו בגלגולים קודמים, הוא מופעל מהקרמה הביולוגית שלו, למעשה הצייד חוזר ומשחזר דרך התנסויות חיים את הצופן של החוזה הפנימי שלו. ולאט לאט הוא יוצר אינטראקציה עם דמות הלוחם. הלוחם חווה באופן ראשוני ביותר על מה להלחם, מה נכון ומה לא נכון כשהמחיר עובד ברמה המידית ביותר, כמו בכל מלחמה, יש מחיר! וכפי שהחוזה עבד עם הצייד, כך בפאזה הגבוהה יותר, החוזה עובד עם הלוחם, התנסויות החיים לוקחות את הלוחם, מלמדות אותו לפתח את הטקטיקות שלו לאסטרטגיות, את ההישרדות והחולשות לעוצמות, את פחד והזעם לעוצמה ופריצה והגדלת הגבולות תוך מיקוד במטרות גבוהות יותר וממקום זה נולד המנהיג…

החוזה עם דמות הלוחם משתנה ממזל למזל. לוחם שנולד במזלות אש חי בדינמיקה מהירה יותר, הוא זקוק להשראה, למטרות גדולות יותר לעומת הלוחם שנולד במזלות האדמה, לוחם זה זקוק לפרקטיקה, ליישום ולתוצאות חומריות . אחרי שבדקנו את המזל נבדוק את הבית שבתוכו דמות הלוחם פועלת על החוזה שלו, הבית ייצג לנו את ההתנסויות של החיים, יהיה הבדל עצום בין לוחם נולד בתוך בית ראשון, החוזה שלו מחייב להמציא את עצמו, לגלות את הצייד מתוך ההישרדות האישית, מגיל צעיר מאוד הוא לעצמו בתוך העולם, לעומת לוחם שממוקם בבית רביעי שהחוזה שלו מדבר על הצורך בשייכות, על המהות ומשמעות השבט אליו נולד, הוא שייך אך עצם שייכותו מפוגגת את הגבולות שלו ולכן מוצא עצמו שורד בתוך השבט שלו ללא תחושה של שייכות מלאה, גם כשהוא מגיע לפאזה של הלוחם הוא יודע באינסטינקטים העוצמתיים ביותר שלו שהוא צריך להלחם על מקומו בשבט, וכשיגיע לפאזה הגבוהה ביותר הוא יוכל להנהיג את השבט.

לכן כשנמצא את מארס מחזיק סל, זה לא רק מארס במזל ובית, אלא חוזה נשמתי שהאדם התחייב אליו…זה חוזה שמפעיל את האדם, יש בו פרקים ברורים מאוד, לוחות זמנים מדויקים, היסטוריה , עולם פיזי , רגשי, מנטלי ורוחני בהיר וברור מאוד. וכמו בכל חוזה, גם כאן יש את האותיות בסופו של חוזה יכולות לאפשר לצאת ממחויבות לחוזה ולצור מציאות חדשה נטולת התניות ותנאים. לכן כמו שאנו חותמים על חוזה פשוט בחיים (בנק, השכרה, קניה ו..) כך אנו חותמים על חוזה נשמה ומארס במקרה זה הוא החוזה בעל המשמעות הגדולה ביותר בחיי האדם! אגב, אם נמשיך במחקר של דמות הלוחם נלמד באיזה פאזה היא נמצאת, מה המרחק מהשמש, האם נולד בצל טרום או פוסט רטרו או האם נולד ברטרו, בקצור… מבנה מסוג זה מעניק לנו כלי מידי, מדויק, נגיש ועם שפע של מידע לגבי המפה אותה אנו חוקרים ובמקביל את ספור חייו עם כלים לעזור שיעזרו לו לקחת את הצייד שלו לפאזה של מנהיג.

קטר
מבנה מעניין אחר הוא מבנה של קטר, כן, כמו ברכבת, ברכבת כולה נעה בעקבות הקטר, כך גם מפה עם מבנה קטר. מבנה זה מדבר על מקבץ של כל גרמי השמים המרוכזים בשני שליש מפה. ומה מבנה זה בה להראות וללמד אותנו? מבנה זה מראה על דחף, מרץ, תנועה שהכוכב המוביל בכיוון השעון הוא המסמל את אופי הדחף, ולכן למעשה “פותח” את המפה והמאפיינים שלו בעלי משמעות עמוקה להבנת המפה כולה. וכמו קודם, אם נחפש את המפתח של המפה או איזה דמות הכי פעילה במפה, נגלה אותה על ההגה של הקטר מובילה את הרכבת של החיים (המדידה מי ראשון , היא ביחס לסדר הגלגל) וכמו שלמדנו עם מבנה הסל, כך גם עם הקטר, מי התת אישיות מהנהלת את חייו של בעל המפה, נמשיך עם אותה דמות שהתחלנו להיוודע אליה קודם, מארס, אם מארס יושב על ההגה של הרכבת, כדאי לראות שהוא יכול להוביל את הרכבת להישרדות על פסים מאוד דקים ושבירים של מציאות או שידע להוביל את הרכבת של החיים על דרך המלך בידיעה עמוקה ביותר מאיפה הוא מתחיל את דרכו ולאן הוא אמור להגיע.

וכן, כמו במבנה הקודם, נוכל לזהות את הדמות דרך המזל בו היא פעילה, למשל אם מארס יהיה באוויר, הצרכים והדחפים של בעל המפה יהיו ממניע מנטלי, הוא יזדקק להבנות מנטליות, חשיבה, תקשורת, גמישות, ושינוי תפיסה ביחס למציאות המשתנה…כצייד הוא יצטרך ללמוד את השפה ואת המשמעות כוחה ועוצמתה של מלה, מערכת העצבים שלו תהיה חשופה ופגיעה ולכן הכעס שלו יתורגם לעצבים, ולאט לאט הוא ילמד איך הרכבת יכולה שלא להתרסק בכל התנסות, אלא לנחות בתחנה הנכונה ולספק לו את הצייד אליו שאף, וכשילמד הוא יוכל לפתוח את החוזה שלו עם הלוחם, הוא יבין יגלה את העולם הנסתרים של השפה הקולקטיבית, הוא יחוש את העוצמות של המילים וידע לתרגמן ולפעול ביחס למה שלמד ולא ממקום של הישרדות אלא ממקום של הבנה על מה צריך להלחם ועל מה צריך להגן. וכן, בשלב מסוים הוא יגיע למפגש עם המנהיג הפנימי שלו. המנהיג יוביל אותו לצור שינוי בתפיסה לא רק שלו אלא בתפיסה של הסביבה שלו, הוא יחיה חיים בעלי משמעות ורכבת חייו תוביל לא רק אותו אלא את כל נוסעיו למטרות וליעדים אליהם התחייב בחוזה הראשוני .

נוכל להמשיך ולזהות מאפיינים של דמות זאת דרך הבית, הבית בו ממוקם הקטר הוא הבית בעל המשמעות הגדולה ביותר בחייו של האדם, למשל, בית שביעי שמדבר על חוזים, לכן צייד יצא עצמו במאבקים עם חוזים, מופעל ממקום של הישרדות ולא תמיד ער למהות החוזה על כל חלקיו. התנסויות החיים יובילו אותו לזהות את החוזים ולהבין מה הם עושים לו, איך הם מפעילים או פועלים בחייו וממקום זה יגדל למקום של מנהיג, מנהיגות נכונה יכולה לקבל מנהיגות של אחר ולצור עמו חוזה שמכבד ומאפשר לשני הצדדים להמשיך לגדול בד בבד עם הגדלת החוזה והעסק עליו התחייבו, בין אם זה עסק פרופר או בין אם זה חוזה נישואין או חוזה נשמות… ושוב, כמו במבנה של סל, נמשיך לחקור איפה מארס ממוקם במעגל המארסיאלי, איזה אבטיפוס הוא ומידע זה יאפשר לנו נגישות למפה והבנת המניעים הנסתרים והגלויים של בעל המפה. מה, מדוע ולמה ואיך נצל את לוח הזמן האובייקטיבי והסובייקטיבי כדי לצור מעבר מצייד ללוחם מלוחם למנהיג.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן