מיקום הירח אפריל 2020

1.4.20 2.4.20 3.4.20 4.4.20 5.4.20 6.4.20 7.4.20
ירח בסרטן ירח נכנס לאריה ב- 21.26 ירח באריה ירח באריה ירח נכנס לבתולה ב- 00.18 ירח בבתולה ירח נכנס למאזנים ב- 00.16
8.4.20 9.4.20 10.4.20 11.4.20 12.4.20 13.4.20 14.4.20
ירח מלא על ציר טלה/מאזנים ב- 05.35 במעלה 18.44

ָָָָָָָָָָָָירח נכנס לעקרב ב- 23.17

ירח בעקרב ירח נכנס לקשת ב- 23.35 ירח בקשת ירח בקשת ירח נכנס לגדי ב- 03.05 ירח בגדי
15.4.20 16.4.20 17.4.20 18.4.20 19.4.20 20.4.20 21.4.20
ירח נכנס לדלי ב- 10.37 ירח בדלי ירח נכנס לדגים ב- 21.29 ירח בדגים ירח בדגים ירח נכנס לטלה ב- 10.00 ירח בטלה
22.4.20 23.4.20 24.4.20 25.4.20 26.4.20 27.4.20 28.4.20
ירח נכנס לשור ב- 21.36 מולד הירח בשור ב- 06.26 במעלה 03.24 ירח בשור ירח נכנס לתאומים ב- 10.20 ירח בתאומים ירח נכנס לסרטן ב- 20.28 ירח בסרטן
29.4.20 30.4.20
ירח בסרטן ירח נכנס לאריה ב- 04.06

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן