מיקום הירח באוגוסט 2013

 7.8.13 6.8.13 5.8.13 4.8.13 3.8.13 2.8.13 1.8.13
מולד הירח באריה במעלה 14.35 ב- 00.50
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 19.57
ירח בס­רטן
ירח נכנס לסרטן ב- 07.29
ירח בתאומים
ירח בתאומים
 14.8.13 13.8.13 12.8.13 11.8.13 10.8.13 9.8.13 8.8.13
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 23.17
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 16.07
ירח בבתולה
ירח נכנס  לבתולה ב- 06.56
 21.8.13 20.8.13 19.8.13 18.8.13 17.8.13 16.8.13 15.8.13
ירח מלא שני על ציר אריה/דלי במעלה 20.11 ב – 04.44
*  ירח נכנס לדגים ב- 07.44
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 07.04
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 06.24
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 04.01
 28.8.13 27.8.13 26.8.13 25.8.13 24.8.13 23.8.13 22.8.13
ירח נכנס לתאומים ב- 02.07
ירח בשור
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 16.12
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 10.12
ירח בדגים
 31.8.13 30.8.13 29.8.13
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 14.32
ירח בתאומים

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן