מיקום הירח במאי 2019

1.5.192.5.193.5.194.5.195.5.196.5.197.5.19
ירח נכנס לטלה ב- 13.24ירח בטלהירח נכנס לשור ב- 13.18ירח בשורמולד הירח בשור ב-01.45
במעלה 14.11
ירח נכנס לתאומים ב- 06.40ירח בתאומים
8.5.199.5.1910.5.1911.5.1912.5.1913.5.1914.5.19
ירח נכנס לסרטן ב- 12.06ירח בסרטןירח נכנס לאריה ב- 16.14ירח באריהירח נכנס לבתולה ב -19.22ירח בבתולהירח נכנס למאזנים ב- 21
15.5.1916.5.1917.5.1918.5.1919.5.1920.5.1921.5.10
ירח במאזניםירח במאזניםירח נכנס לעקרב ב- 00.26ירח בעקרבירח מלא על ציר שור/עקרב ב- 00.11 במעלה 27.39

ירח נכנס לקשת ב- 04.21
ירח בקשתירח נכנס לגדי ב- 10.56
22.5.1923.5.1924.5.1925.5.1926.5.1927.5.1928.5.19
ירח בגדיירח נכנס לדלי ב- 20.49ירח בדליירח בדליירח נכנס לדגים ב- 10.07ירח בדגיםירח נכנס לטלה ב- 21.43
29.5.1930.5.1931.5.19
ירח בטלהירח בטלהירח נכנס לשור ב- 07.43

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן