מיקום הירח יוני 2021

1.6.21 2.6.21 3.6.21 4.6.21 5.6.21 6.6.21 7.6.21
ירח נכנס לדגים ב- 12.07 ירח בדגים ירח נכנס לטלה ב- 20.58 ירח בטלה ירח בטלה ירח נכנס לשור ב- 08.54 ירח בשור
8.6.21 9.6.21 10.6.21 11.6.21 12.6.21 13.6.21 14.6.21
ירח נכנס לתאומים ב- 21.47 ירח בתאומים מולד הירח בתאומים לוקה במעלה  19.47 ב- 13.52 ירח נכנס לסרטן ב- 10.22 ירח בסרטן ירח נכנס לאריה ב- 21.22 ירח באריה
15.6.21 16.6.21 17.6.21 18.6.21 19.6.21 20.6.21 21.6.21
ירח באריה ירח נכנס לבתולה ב- 06.02 ירח בבתולה ירח נכנס למאזנים ב- 11.53 ירח במאזנים ירח נכנס לעקרב ב- 14.57 ירח בעקרב
22.6.21 23.6.21 24.6.21 25.6.21 26.6.21 27.6.21 28.6.21
ירח נכנס לקשת ב- 15.55 ירח בקשת ירח נכנס לגדי ב- 16.04

ירח מלא על ציר סרטן/גדי במעלה 03.28 בשעה 21.40

ירח בגדי ירח נכנס לדלי ב- 17.08 ירח בדלי ירח נכנס לדגים ב- 20.50
29.6.21 30.6.21
ירח בדגים ירח בגדים

כתיבת תגובה