מיקום הירח יוני 2022

1.6.22 2.6.22 3.6.22 4.6.22 5.6.22 6.6.22 7.6.22
ירח נכנס לסרטן ב – 08.48 ירח בסרטן ירח נכנס לאריה ב- 21.37 ירח באריה ירח באריה ירח נכנס לבתולה ב- 09.21 ירח בבתולה
8.6.22 9.6.22 10.6.22 11.6.22 12.6.22 13.6.22 14.6.22
ירח נכנס למאזנים ירח במאזנים ירח נכנס לעקרב ב- 23.40 ירח בעקרב ירח בעקרב ירח נכנס לקשת ב- 01.31 ירח מלא על ציר תאומים/קשת ב- 14.51 במעלה 23.25
15.6.22 16.6.22 17.6.22 18.6.22 19.6.22 20.6.22 21.6.22
ירח נכנס לגדי ב- 01.13 ירח בגדי ירח נכנס לדלי ב- 00.43 ירח בדלי ירח נכנס לדגים ב- 02.01 ירח בדגים ירח נכנס לטלה ב- 06.36
22.6.22 23.6.22 24.6.22 25.6.22 26.6.22 27.6.22 28.6.22
ירח בטלה ירח נכנס לשור ב- 14.57 ירח בשור ירח נכנס לתאומים ב-02.13 ירח בתאומים ירח בתאומים ירח נכנס לסרטן ב- 14.53
29.6.22 30.6.22
מולד הירח בסרטן ב – 05.52 במעלה 7.22 ירח בסרטן

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן