מיקום הירח ינואר 2022

1.1.22 2.1.22 3.1.22 4.1.22 5.1.22 6.1.22 7.1.22
ירח בקשת ירח נכנס לגדי ב- 01.03

מולד הירח בגדי ב- 20.34 במעלה 12.20

ירח בגדי ירח נכנס לדלי ב- 00.44 ירח בדלי ירח נכנס לדגים ב- 02.16 ירח בדגים
8.1.22 9.1.22 10.1.22 11.1.22 12.1.22 13.1.22 14.1.22
ירח נכנס לטלה ב- 07.26 ירח בטלה ירח נכנס לשור ב- 16.47 ירח בשור ירח בשור ירח נכנס לתאומים ב- 13.07 ירח בתאומים
15.1.22 16.1.22 17.1.22 18.1.22 19.1.22 20.1.22 21.1.22
ירח נכנס לסרטן ב- 18.11 ירח בסרטן ירח בסרטן ירח מלא על ציר גדי/בסרטן ב- 01.45 במעלה 27

ירח נכנס לאריה ב- 06.04

ירח באריה ירח נכנס לבתולה ב- 18.04 ירח בבתולה
22.1.22 23.1.22 24.1.22 25.1.22 26.1.22 27.1.22 28.1.22
ירח בבתולה ירח נכנס למאזנים ב- 00.03 ירח במאזנים ירח נכנס לעקרב – 05.58 ירח בעקרב ירח נכנס לקשת ב- 09.35 ירח בקשת
29.1.22 30.1.22 31.1.22
ירח נכנס לגדי ב- 11.09 ירח בגדי ירח נכנס לדלי ב- 11.43

כתיבת תגובה