מרקורי ברטרו בדגים – 2013

נכתב בהשראת הרטרו הראשון של מרקורי ב- 2013

בימים אלה מרקורי ברטרו בדגים ועומד להתחיל מעגל חדש(נקודת מפתח בהבנת מהות הרטרו) לכן חשבתי שכדאי להציץ שוב דרך חרך מיוחד שנפתח לנו בזמן זה במודל הכי ראשוני של מרקורי.

מודלים כוכבים עובדים על אותו עקרון.
המודל הכי פרימיטיבי הוא המודל הירחי, הכי קרוב, לוויין ותמיד מכיל את כל המידע.. כפי שאנו מודדים את מעגל הירח מנקודת המולד ועד גוויעה ולידה למעגל הבא (במזל הבא) תנועה ספירלית תמידית. כפי שהיחסים בין שמש וירח מהווים מודל ראשוני להבנת המפה, כך גם היחסים בין מרקורי לשמש מהווים מודל ראשוני להבנת יסודות ראשונים שמרכיבים את אישיות ונפש האדם.

כמו ביחסים בין שמש וירח, כך גם ביחסים בין שמש למרקורי, המיקום מגדיר לנו את היחסים. נקודת המולד חלה במקום בו מרקורי בין השמש לכדור במקום הכי קרוב לכדור, מנקודה זאת מתחיל מעגל של מרקורי (במפה נזהה זאת בצמידות ברטרו/ירודה: מאפיין של פלנטות פנימיות) , מנקודה זאת מרקורי מתחיל לנוע לפני השמש ומגיע לשיא במקום הכי רחוק מהשמש, 28 מעלות. נקודה זאת דומה בהווייתה לתשעים זורח/פותח של הירח. מנקודה זאת המהירות משתנה ומרקורי נע עד המקום הרחוק ביותר מהכדור, מקום זה משול לירח מלא ובמפה נזהה אותו כצמידות נעלה (מאפיין לפלנטות פנימיות). ושוב מנקודה נוצר היפוך קוטביות ומרקורי מתחיל להראות במערב עוקב אחרי השמש ומשול לירח גורע/סוגר על כל המשמעויות הדומות…ממשיכים בדיוק כמו בתחילת המעגל לסיום המעגל עד לצמידות ממנה נולד המעגל הבא…וחוזר חלילה.

ובתוך מעגל זה שניתן לחלק לארבע, ארבעת העונות של מרקורי:) תחילת השנה המרקוריאנית היא בצמידות במקום הקרוב ביותר לכדור, נקודת ההתחלה, האביב: מרקורי ברטרו מקדים לשמש. הקיץ: מרקורי ישר מקדים לשמש. נקודת מפנה ושינוי אוקטבה. הסתיו: מרקורי ישיר עוקב אחרי השמש והעונה אחרונה, החורף: מרקורי ברטרו עוקב שמש.. בתוך מבנה זה ניתן לזהות גם הצל טרום רטרו והצל פוסט רטרו ואבטיפוסים שנולדים בזמן זה ומאפייניהם, כפי שלמרקורי מקדים שמש יש מאפיינים מיוחדים, כך גם למרקורי בצל פוסט רטרו…אגב, כאן יש מקבילות מרתקות לאיצי’נג.

המיקום של מרקורי ביחס לשמש מגדיר את היחסים בין מרקורי לשמש ומספר לנו באיזה מהירות מרקורי נע מה שמעניק עוד מידע לגבי המרקורי במפות. מהירות התנועה של מרקורי מדברת על מרחקים ולכן יש חשיבות נעלה למעלות, כל מעלה על המעגל מהווה תבנית המיקרו לתבנית המאקרו של ארבע העונות/פנים של מרקורי.

כיוון שמרקורי נע במעגלים שיוצרים מבנים: כל שנה שלושה מחזורי רטרו שיוצרים משולש על אותו אלמנט, ניתן לעקוב אחרי המשולשים ולהגיע למעגלים גדולים לכשמרקורי מגיע לאותו אלמנט עליו הדהד במפת לידה ונקודת שינוי בתפיסה נוצרת מהדהוד זה. המעגלים הגדולים ניתן לזהות נקודות מפתח שמקבילות לסטורן ואוראנוס מה שמחווט לעומקים שמעבר למהירות המרקוריאנית המוכרת.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן