מיקום הירח באוגוסט 2019

1.8.19 2.8.19 3.8.19 4.8.19 5.8.29 6.8.19 7.8.19
מולד הירח באריה ב- 06.12 במעלה 8.37 ירח נכנס לבתולה  ב- 16.20 ירח בבתולה ירח נכנס למאזנים ב- 16.30 ירח במאזנים ירח נכנס לעקרב ב- 18.31 ירח בעקרב
8.8.19 9.8.19 10.8.19 11.8.19 12.8.19 13.8.19 14.8.19
ירח נכנס לקשת ב- 23.35 ירח בקשת ירח בקשת ירח נכנס לגדי ב- 07.50 ירח בגדי ירח נכנס לדלי ב- 18.35 צמידות שמש ונוס ב- 09.07
15.8.19 16.8.19 17.8.19 18.8.19 19.8.19 20.8.19 21.8.19
ירח מלא על ציר אריה דלי ב- 15.29 במעלה 22.24 ירח נכנס לדגים ב- 06.49 ירח בדגים ירח נכנס לטלה ב- 19.33 ירח בטלה ירח בטלה ירח נכנס לשור ב- 07.37
22.8.19 23.8.19 24.8.19 25.8.19 26.8.19 27.8.19 28.9.19
ירח בשור ירח נכנס לתאומים ב- 17.34 ירח בתאומים ירח בתאומים ירח נכנס לסרטן ב- 00.05 ירח בסרטן ירח נכנס לאריה ב- 02.53
29.8.19 30.8.19 31.8.19        
ירח באריה ירח נכנס לבתולה ב- 02.57 מולד הירח בבתולה ב- 13.37 במעלה 06.47        

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן