מיקום הירח בספטמבר 2019

1.9.19 2.9.19 3.9.19 4.9.19 5.9.19 6.9.19 7.9.19
ירח נכנס למאזנים ב- 02.08 ירח במאזנים ירח נכנס לעקרב ב – 02.35 ירח בעקרב ירח נכנס לקשת ב- 05.08 ירח בקשת ירח נכנס לגדי ב- 13.37
8.9.19 9.9.19 10.9.19 11.9.19 12.9.19 13.9.19 14.9.19
ירח בגדי ירח בגדי ירח נכנס לדלי ב- 00.24 ירח בדלי ירח נכנס לדגים ב- 12.52 ירח בדגים ירח מלא על ציר בתולה דגים ב- 07.33 במעלה 21.05
15.9.19 16.9.19 17.9.19 18.9.19 19.9.19 20.9.19 21.9.19
ירח נכנס לטלה ב- 01.32 ירח בטלה ירח נכנס לשור ב- 13.31 ירח בשור ירח נכנס לתאומים ב- 23.58 ירח בתאומים ירח בתאומים
22.9.19 23.9.19 24.9.19 25.9.19 26.9.19 27.9.19 28.9.19
ירח נכנס לסרטן ב- 07.50 ירח בסרטן ירח נכנס לאריה ב- 12.19 ירח באריה ירח נכנס לבתולה ב- 13.37  ירח בבתולה ירח נכנס למאזנים ב- 13.03
מולד הירח במאזנים ב- 21.26 במעלה 05.20
29.9.19 30.9.19          
ירח במאזנים ירח נכנס לעקרב ב- 12.42          

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן