מיקום הירח מרץ 2020

1.3.20 2.3.20 3.3.20 4.3.20 5.3.20 6.3.20 7.3.20
ירח נכנס לתאומים ב- 20.21 ירח בתאומים ירח בתאומים ירח נכנס לסרטן ב- 06.25 ירח בסרטן ירח נכנס לאריה ב- 11.28 ירח באריה
8.3.20 9.3.20 10.3.20 11.3.20 12.3.20 13.3.20 14.3.20
ירח נכנס לבתולה ב- 12.47 ירח מלא על ציר דגים בתולה במעלה 19.37 ב- 19.48 ירח נכנס למאזנים ב- 12.03 ירח במאזנים ירח נכנס לעקרב ב- 11.28 ירח בעקרב ירח נכנס לקשת ב- 13.09
15.3.20 16.3.20 17.3.20 18.3.20 19.3.20 20.3.20 21.3.20
ירח בקשת ירח נכנס לגדי ב- 18.25 ירח בגדי ירח בגדי ירח נכנס לדלי ב- 03.16 ירח בדלי ירח נכנס לדגים ב- 14.23
22.3.20 23.2.20 24.3.20 25.3.20 26.3.20 27.3.20 28.3.20
ירח בדגים ירח בדגים ירח נכנס לטלה ב- 02.58
מולד הירח בטלה במעלה 04.12 ב- 11.28
ירח בטלה ירח נכנס לשור ב- 14.37

ירח בשור

שעון קיץ 02.00

ירח בשור
29.3.20 30.3.20 31.3.20        
ירח נכנס לתאומים ב- 04.38 ירח בתאומים ירח נכנס לסרטן ב- 14.43        

כתוב/כתבי תגובה